Soilmania is dé partner voor overheden, hoveniers, boomverzorgers en agribusiness voor een duurzame en groene leefomgeving. Soilmania benaderde ons om eens kritisch te kijken naar de nieuwe weg die zij waren ingeslagen. We namen het bestaande merkverhaal en hun huisstijl kritisch onder de loep.

Waar de organisatie in het verleden opgedeeld was in meerdere bedrijfstakken, is ervoor gekozen om te versimpelen en in te zetten op één merk: Soilmania. Het merkverhaal is aangescherpt en onze designers hebben het merk zowel voorzien van een nieuw logo als een beeldmerk. Samen wisten we op deze manier de puntjes op de ‘ï’ te zetten.

Wij gaan voor een groene omgeving die zorgt voor ecologische, sociale en economische winst.

“Onze huidige manier van leven vraagt veel van de natuur. Groen verdwijnt waar grijs verschijnt, terwijl we verlangen naar frisse lucht, verkoeling en biodiversiteit. Het is tijd om onze bodem te voeden in plaats van onze planten. Tijd om de juiste stappen te zetten naar een vitale wereld, waarin mens en natuur in goede gezondheid samenleven.

Soilmania leeft deze groene wens. We zijn overtuigd van de impact die de natuur op ons heeft en weten dat een duurzame toekomst begint met een goed fundament: een gezonde bodem. Maar wat is een gezonde bodem? Waaruit bestaat ze en wat is haar huidige toestand? Wat heeft de bodem nodig om gezonde groei te realiseren? Zonder inzicht, geen kennis. Zonder kennis, geen controle. Soilmania vertrekt vanuit een holistische benadering, handelt op basis van kennis en data en kiest ervoor om te werken met ervaren specialisten. We beschikken over kennis op de domeinen bodem, biologie, IT en AI, waardoor ons team in staat is gegevens te vergaren, te analyseren en te interpreteren.

Met behulp van bodemsensoren en grondig bodemonderzoek brengen we data bijeen in een overzichtelijk, real-time dashboard. Waardevolle informatie die leidt tot nieuwe kennis, data en handelingsperspectief, waarmee we een continue cyclus van leren en innoveren waarborgen. Deze symbiose van expertises en geavanceerde producten maakt Soilmania al bijna tien jaar dé partner voor overheden, hoveniers, boomverzorgers en agribusinesss. Wij gaan voor een groene omgeving die zorgt voor ecologische, sociale en economische winst. Voor een vitale samenleving waarin we de afstand verkleinen tussen mens en natuur.”

Soilmania – Boosting soil health

Meer weten?
Maak er werk van!